Novice

Zaključki 33. posveta Poslovanje z nepremičninami

Po uspešno izvedenem 33. povetu Poslovanje z nepremičninami smo zbrali in uredili Zaključke posveta, v katerih smo povzeli predstavitve in razpravo ter najpomembnejše zaključke udeležencev.

Zaključki so urejeni po posameznih tematikah in zajemajo vse predloge, ki so jih podali strokovnjaki na posvetu. Večji del problemov in odprtih vprašanj, ki smo jih na posvetu obravnavali, pa spada v različne vladne resorje, in jih ni mogoče reševati ločeno zgolj na posameznem ministrstvu, zato je potrebno sodelovanje med več resorji. Pričakujemo pa tudi, da bo Kabinet Predsednika Vlade v tem smislu prevzel usklajevalno vlogo med ministrstvi. Le tako bomo lahko v najkrajšem času realizirali podane predloge, ki se v veliki meri prekrivajo tudi z Programom dela, ki ga je sprejela aktualna vladna koalicija. Zato je ključno da se do zaključkov 33. posveta Poslovanje z nepremičninami opredelijo vsi deležniki oz. ministrstva v okviru svojih pristojnosti.

Kontakt

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1000 Ljubljana T: 01 58 98 240 F: 01 58 98 100 E: zpn@gzs.si W: www.gzs.si/nepremicnine

Vprašajte nas