Novice

Vabimo na 34. posvet Poslovanje z nepremičninami

Cilji organizatorja posveta so:

Omogočiti izmenjavo znanja in izkušenj med udeleženci: Posvet zagotavlja platformo za izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj med predstavniki gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, ter drugih strokovnjakov s področja stanovanjskega in nepremičninskega poslovanja.

Povezovanje deležnikov: Posvet spodbuja povezovanje in sodelovanje med različnimi nosilci aktivnosti s področja stanovanjskega in nepremičninskega poslovanja, vključno z vladnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in združenji, s ciljem izboljšanja stanja na tem področju.

Spremljanje in prilagajanje spremembam v panogi: Organizacija posvetov se prilagaja spremenjenim sistemskim razmeram, gospodarskim pogojem ter potrebam in interesom izvajalcev dejavnosti in institucij, s čimer omogoča udeležencem, da se seznanijo s trenutnimi trendi in novostmi v nepremičninskem sektorju.

Spodbujanje razvoja strokovnosti: Posvet prispeva k dvigu strokovnih standardov in kompetenc na področju stanovanjskega in nepremičninskega poslovanja, kar koristi tako posameznikom kot celotni panogi.

Družbeno odgovorno delovanje: Posvet promovira družbeno odgovorno delovanje in ozaveščanje o pomenu urejenega in trajnostnega razvoja stanovanjskega in nepremičninskega sektorja za družbo kot celoto.

Promocija in razvoj stanovanjskega in nepremičninskega sektorja v Sloveniji: Posvet se trudi spodbujati rast in razvoj stanovanjskega in nepremičninskega sektorja ter povečevati njegov prispevek k gospodarski rasti in razvoju države.

 

S temi cilji posvet Poslovanje z nepremičninami ohranja svojo pomembno vlogo kot platforma za izmenjavo znanja, povezovanje, inovacije ter spodbujanje razvoja in odgovornosti v stanovanjskem in nepremičninskem sektorju v Sloveniji.