Program

Prvi dan – Sreda, 15.11.2023

}

9:00 – 9:15

Pozdravni nagovor

Podrobno

Loading...

}

9:15 - 11:15

Nujni ukrepi stanovanjske politike – aktivacija praznih stanovanj in omejevanje nestanovanjske rabe stanovanj

Podrobno
}

11:15 - 11:45

Odmor za kavo

}

11:45 - 13:30

Zeleni prehod v stavbah v etažni lastnini

Podrobno
}

13:30 - 15:00

Odmor za kosilo

}

15:00 - 17:00

Vpliv nedavnih poplav in plazov na nepremičninski sektor

}

19:00 -

Svečana večerja

Podrobno

Drugi dan – Četrtek, 16.11.2023

SEKCIJA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Moderator: 

}

9:00 - 10:30

Predlog za zakonske spremembe na področju upravljanja nepremičnin

Podrobno
}

10:30 - 10:50

Odmor za kavo

}

10:50 - 12:15

Nekatera odprta vprašanja vzdrževanja večstanovanjskih stavb

Podrobno
}

12:15 - 12:45

Analiza sistema delitve stroškov ogrevanja

Podrobno
}

12:45 - 13:10

Program usposabljanja Operativni upravnik/Operativna upravnica

Podrobno
}

13:10 - 13:30

Ugotovitve iz usmerjenih nadzorov Stanovanjske inšpekcije

Podrobno
}

13:30 - 14:30

Zaključno druženje z direktorjem ZPN

Podrobno

STANOVANJSKA SEKCIJA

 

}

9:00 - 11:00

Mednarodno omizje

Podrobno
}

11:00 - 11:20

Odmor za kavo

Podrobno
}

11:20 - 12:00

Predstavitev smernic za nizko-ogljične stavbe

}

12:00 - 12:45

Težave pri projektiranju večstanovanjskih stavb v urbanih središčih

Podrobno
}

12:45 - 13:20

Podrobno
}

13:20 - 14:00

Odmor za kosilo

}

14:00 - 14:30

Digitalno poslovanje JMSS Maribor

Podrobno
}

14:30 - 16:00

Ukrepi stanovanjske politike in izhodišča za novi Nacionalni stanovanjski program

Podrobno

SEKCIJA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI

Moderator: 

}

9:00 - 10:30

Zakon o nepremičninskem posredovanju – Kje smo in kako naprej?

Podrobno
}

10:30 - 11:00

Nepremičninski posredniki, pripravite se na prihod tržnih inšpektorjev

Podrobno
}

11:00 - 11:20

Odmor za kavo

}

11:20 - 11:40

Predstavitev rezultatov usmerjenega nadzora na podlagi ZVKSES

Podrobno
}

11:40 - 12:00

Poslovna politika slovenskih bank glede vodenja fiduciarnih računov

Podrobno
}

12:00 - 13:20

Legalizacija neskladnih gradenj na podlagi določb Gradbenega zakona v praksi

Podrobno
}

13:20 - 14:00

Odmor za kosilo

Podrobno
}

14:00 - 16:00

Okrogla miza: razmere na nepremičninskem trgu

SEKCIJA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Moderator: 

}

9:00 - 11:00

Aktualne razmere na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin v srednji Evropi in na Balkanu

Podrobno
}

11:00 - 11:20

Odmor za kavo

}

11:20-12:00

Pregled zakonodajnih okvirjev za uporabo naprednih statističnih modelov pri ocenjevanju vrednosti za potrebe stanovanjskih kreditov

Podrobno
}

12:00-12:30

Pregled področja naprednih statističnih modelov za ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin

Podrobno
}

12:30-13:00

Ocenjevanje nepremičninskih pravic v primeru razlastitve v javno korist – ali avtomatizacija pomaga?

Podrobno
}

13:00-13:20

Problematika poplav – ali tu tudi pomaga avtomatizacija? Kako smo pripravljeni za naslednji prekomerni dež in poplave?

Podrobno
}

13:20-14:00

Odmor za kosilo

Podrobno
}

14:00-16:00

Okrogla miza: avtomatizacija pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin in oblikovanje zaključkov

Podrobno