Novice

Poročilo s posveta

Danes se zaključuje 31. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki smo ga tokrat, po sili razmer, v celoti izvedli na daljavo. To pa nam ni moglo preprečiti, da bi pripravili zanimiv in izjemno aktualen program. V sredo smo tako na plenarnem delu posveta s strokovnjaki podrobno spregovorili o predlogu sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona, v popoldanskem delu pa smo z različnih strani osvetlili posledice epidemije koronavirusa na dejavnost poslovanja z nepremičninami.

Včeraj, torej v četrtek 12. novembra, smo delo nadaljevali v okviru Sekcije za upravljanje nepremičnin in Stanovanjske sekcije, kjer so se udeleženci ravno tako soočili z nekaterimi aktualnimi vprašanji. V okviru sekcije za upravljanje je bila tako posebej zanimiva predstavitev analize trga upravljanja nepremičnin, ki jo pripravljajo na Centru poslovne odličnosti pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na stanovanjski sekciji pa predstavitev primera dobre prakse za aktivacijo starih večjih eno in dvostanovanjskih hiš v Novem mestu.

Posvet se danes zaključuje s še dvema sekcijama, in sicer Sekcijo za promet nepremičnin in Sekcijo za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin. Na Sekciji za promet nepremičnin bodo na programu nekatere zelo zanimive teme, med katerimi vlada največ zanimanja za predstavitev nekaterih praktičnih napotkov za branje in razumevanje upravne dokumentacije, na Sekciji za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin pa bomo v okviru posebne okrogle mize gostili strokovnjake iz prostora Balkana, ki bodo spregovorili o posledicah koronavirusa na ocenjevanje nepremičnin, zelo zanimiva pa bo tudi predstavitev posledic, ki jih bo epidemija imela na vrednost hotelov.

Organizatorji smo zadovoljni, da se je posveta, kljub novi obliki, ki ne vključuje osebnega druženja, udeležilo preko 200 udeležencev, ki so bili, po odzivih sodeč, zelo zadovoljni s kvaliteto programa in možnostjo razprave. Nedvomno so pogrešali osebni stik, ki pa ga bomo v vsakem primeru nadomestili takoj, ko bodo razmere to dopuščale, V letu 2021 se seveda s posvetom vračamo v Portorož, gotovo pa bomo, na podlagi letošnjih izkušenj, tudi takrat ohranili številne prednosti izvedbe dogodka na daljavo, ki jih bomo kombinirali z običajno izvedbo dogodka.

Kontakt

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

T: 01 58 98 240
F: 01 58 98 100
E: zpn@gzs.si
W: www.gzs.si/nepremicnine

Vprašajte nas