Novice

Iskanje rešitev za najemnine poslovnih prostorov v času epidemije

Za razliko od nekaterih drugih držav EU smo pri nas s ti. protikorona ukrepi povsem spregledali vprašanje najemnin za poslovne prostore, ki so zaradi epidemije in omejitev opravljanja dejavnosti v veliki meri neuporabni.

Na plenarnem delu letošnjega posveta Poslovanje z nepremičninami, v sredo 11. novembra, bomo s strokovnjaki skušali odgovoriti tudi na vprašanje, kako bi morali rešiti ta problem. Na podlagi razprave bomo oblikovali tudi zaključke s priporočili, ki jih bomo posredovali pristojnim odločevalcem.

Dotaknili se bomo tako nujnih sprememb zakonodaje, med katere gotovo spada tudi razveljavitev Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 32/00102/02 – odl. US in 87/11 – ZMVN-A) in spremembe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) kot tudi nujni interventni ukrepi, ki bi olajšali trenutno stanje za najemnike in najemodajalce.

Tema bo vsekakor zanimiva za vse, ki jih ta problematika neposredno zadeva, tako za najemodajalce kot za najemnike.

Kontakt

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

T: 01 58 98 240
F: 01 58 98 100
E: zpn@gzs.si
W: www.gzs.si/nepremicnine

Vprašajte nas